آموزش مقدماتی ساخت ربات تلگرام با پایتون Python آموزش مقدماتی ساخت ربات تلگرام با پایتون Python 63 دانشجو
قیمت اصلی 189,000 تومان بود.قیمت فعلی 94,500 تومان است.